Variabilní symbol note_blue.jpg(995 b)

Variabilní symbol, uváděný především na prodejních a nákupních dokladech, slouží jako jeden z údajů k identifikaci plateb a má formát celého kladného čísla v délce maximálně 10 znaků. V případě Faktur vydaných a Zálohových listů vydaných ho program vytváří automaticky, pokud uživatel v prohlížeči nezadal variabilní symbol sám ručně.

Zadání, které provede uživatel sám v prohlížeči Dokladu, má vždy přednost a program do něho nebude zasahovat.

Příbuzná témata: