Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-15-0160

Byla nově zavedena možnost čtvrtletního plátcovství DPH s měsíčním kontrolním hlášením

Důvodem zavedení tohoto kombinovaného režimu do Kaskády je legislativní paskvil, §101c zákona o DPH.
Tento zákon s platností od 1.1.2016 zavádí povinnost podávat kontrolní hlášení ve lhůtách stanovených v §101e stejného zákona, přitom

 • Fyzické osoby odevzdávají kontrolní hlášení v intervalu shodném se lhůtou pro podání přiznání k DPH

 • Právnické osoby odevzdávají kontrolní hlášení vždy měsíčně, a to do 25. dne po skončení kalendářního měsíce a to i v případě, že jsou čtvrtletním plátcem DPH.

Znamená to, že "kombinovaný režim" řešený touto úpravou systému použijí pouze právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci DPH.
Pro ostatní nemá tato úprava žádný význam.

Jak se změny projeví v Kaskádě?

 • Vytvoření nového účetního období u právnických osob

  Při vytvoření nového účetního období, když program nabízí varianty pro období DPH, nabídne pro právnické osoby :

  • Měsíc pro přiznání i pro kontrolní hlášení (měsíční plátce DPH)

  • Kvartál pro přiznání a měsíc pro kontrolní hlášení (čtvrtletní plátce DPH - práv.osoba)

  • Neplátce DPH

  V případě první i druhé volby program vytvoří 12 období DPH (měsíce), přitom

  • jednotlivé měsíce bude nutné samostatně uzavírat a za tato uzavřená "dílčí" DPH období exportovat kontrolní hlášení

  • za tři měsíce (v rámci jednoho čtvrtletí) bude program umožňovat tisk a export XML příznání k DPH.

 • Doklady

  Práce s doklady se nijak zásadně nemění, v hlavičce bude figurovat datum zdanitelného plnění, období DPH, pouze toto období bude měsíc a ne čtvrtletí.

 • Uzavírání období DPH

  • Dosud se uzavření období provedlo po realizaci tisku, pokud byly splněny potřebné podmínky a uživatel to v nabídnutém dialogu potvrdil

  • Nyní se uzavření provede bez ohledu na tisk samostatným tlačítkem

  • Nyní navíc v tisku Přiznání k DPH bude v případě neuzavřeného období uveden v záhlaví červený varovný text "Období není uzavřeno"

 • Přiznání k DPH

  V modulu "Knihy a výkazy" v dialogu Přiznání k DPH a další výstupy z agendy DPH jsou v nabídce tisku/exportu k dispozici nové volby

  • "Tisk čtvrtletního přiznání k DPH"

  • "Export čtvrtletního přiznání do formátu XML"

  Jednou za 3 měsíce může uživatel v modulu Knihy a výkazy vytvořit čtvrtletní přiznání k DPH (souhrn hodnot za 3 dílčí období DPH), vytisknout příslušný výkaz a vyexportovat data přiznání do XML.
  Tím, že jednotlivé měsíce čtvrtletí budou ještě před exportem dat kontrolního hlášení uzavřené, nehrozí později rozpory mezi odevzdanými měsíčními kontrolními hlášeními a "kumulativním" čtvrtletním přiznáním k DPH.

 • Kontrolní hlášení

  Kontrolní hlášení bude vytvářeno vždy po uzavření jednotlivého měsíce.
  Bližší informace o kontrolním hlášení, viz. samostatná úprava UPK-15-0164


Oblast funkčnostiDPH
Ve verzi16.01
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 366769.