Metodika

Úvod

Druh Metodika odlišuje od ostatních dokumentů ty dokumenty, které slouží k představování firemních politik, metodik, strategií, ...

Metodiky samy o sobě představují určitý více či méně uzavřený okruh informací. V textové podobě jsou zde "pro lidi" popsána pravidla provádění nejrůznějších firemních procesů.

S výhodou lze tyto dokumenty spojovat s různými objekty a tím zpřístupnit příslušné metodické pokyny právě tam, kde je to potřeba.

Životní cyklus Metodiky

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Metodika je poddruhem druhu Dokument.

Druh Metodika nemá žádné další poddruhy.