Pracovně právní vztah

Pracovně právní vztah představuje smlouvu, uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

V Kaskádě jsou objekty druhu "Pracovně právní vztah" užívány ve dvou agendách

Tento druh objektů je potomkem Běžné smlouvy, proto od ní dědí její vlastnosti a tiskové výstupy.
K tomu přidává své specifické vlastnosti i možnosti tiskových výstupů.

Životní cyklus pracovně právního vztahu

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Pracovně právní vztah je poddruhem Běžné smlouvy.

Druh Pracovně právní vztah nemá žádné další poddruhy.