Znalostní báze

Úvod

Druh Znalostní báze odlišuje od ostatních dokumentů ty dokumenty, které jsou určeny pro organizování znalostní báze. Může to být buďto běžný nebo virtuální dokument.

V rámci druhu Znalostní báze získává dokument vlastnosti, které jsou potřebné pro organizování znalostní báze (anotace).

Životní cyklus Znalostní báze

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Znalostní báze je poddruhem druhu Dokument.

Druh Znalostní báze nemá žádné další poddruhy.