Dodací list - vydaný

Úvod

Druh Dodací list vydaný představuje doklady, které dokladují, co bylo dodáno zákazníkovi. Sám o sobě není dokladem, který by ovlivnil stav skladu nebo účetnictví. Položky Dodacího listu musí mít svůj protějšek v položkách některé Faktury vydané nebo Skladového dokladu - výdejky.

Životní cyklus Dodacího listu - vydaného

Nový Dodací list vydaný vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí dodávky nějakého plnění odběrateli. Po uložení hlavičky je možné ručně nebo dávkově z jiného dokladu (Skladového dokladu nebo Faktury vydané) plnit obsah Dodacího listu vydaného.

Životní cyklus Dodacího listu vydaného je odvozen od životního cyklu Dokladu.

Mazání objektu druhu Dodací list vydaný se děje na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Dodací list vydaný je poddruhem Dodacího listu.

Druh Dodací list vydaný nemá žádné další poddruhy.