Zánik (odstranění) zásilky

Pro účely této kapitoly budeme používat pojem schránka a míníme tím složku přijatých nebo odeslaných zásilek.

Odstranění zásilky je v Kaskádě řízeno řadou pravidel, jejichž správné pochopení je velmi nutné.

Je to proto, že zásilka v Kaskádě

Zásilka, kterou obdrželo více příjemců, je zde fakticky pouze jedenkrát a díky tomu nedochází k duplicitám a nejasnostem. Díky tomu lze zásilku propojovat s dalšími daty a jednoznačně jí tak zařazovat do systému firemních informací.

Dříve než vysvětlíme jednotlivé aspekty – zde je základní princip:

Existují různá propojení, která zásilku "drží v databázi". Po odstranění (nebo vypršení platnosti) všech těchto propojení bude zásilka z databáze definitivně odstraněna.

Pro lepší představu o zásilkách v databázi (kolik zásilky zabírají místa, jak dlouho v databázi "leží", jaké zásilky lze smazat, ...) má vrcholový administrátor k dispozici uzel Rozbory zásilek.

Přehledný výčet opatření proti zahlcení databáze nepotřebnými zásilkami je uveden v samostatné kapitole Velikost databáze v závislosti na mazání nepotřebných zásilek.

Příbuzná témata: