Průvodka práce

Úvod

Druh Průvodka práce představuje proces, který slouží jako "průvodka" řešení a komunikace s uživatelem při řešení určitého problému, poskytnutí služby, ... Průvodka práce slouží k podpoře vlastních i cizích produktů a také k záznamu prací prováděných u zákazníka. Jedná se např. o naplnění základních záručních podmínek nebo provedení běžných servisních prací, ale i o nadstandardní smlouvy o podpoře, předprodejní servis apod.

Průvodka práce (PP) je jedním ze tří základních "pilířů" modulu Podpora. Vždy se týká

Ne vždy, ale často se může týkat také


Práce může provádět jeden nebo více pracovníků souběžně nebo postupně. Průvodka práce sama o sobě nedokladuje spotřebu času, může však navazovat na


Způsob platby prací, konaných na konto Průvodky prací může být

Životní cyklus Průvodky práce

Nová Průvodka práce vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s evidencí nějakého problému zákazníka.

Životní cyklus Průvodky práce probíhá podle scénáře zvoleného při vzniku Průvodky práce nebo při reinicializaci procesního chování.

Mazání objektu druhu Průvodka práce se děje na základě volby uživatele a při splnění podmínek pro mazání.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Průvodka práce je poddruhem Procesu.

Druh Průvodka práce nemá žádné další poddruhy.