Produkt neskladovatelný

Úvod

Druh Produkt neskladovatelný představuje produkty nehmotné podstaty, které jsou předmětem obchodu. Neskladovatelné produkty obsažené v Cenících prodejních představují ceník služeb. Prodejní ceníky mohou obsahovat Produkty skladovatelné (zboží) i neskladovatelné (práce, služby).

Životní cyklus Produktu neskladovatelného

Nový Produkt neskladovatelný vzniká z iniciativy uživatele v souvislosti s tvorbou ceníku služeb.

Údaje o Produktu neskladovatelném lze doplňovat, aktualizovat, mazat.

Smazání Produktu neskladovatelného se děje pouze na základě požadavku uživatele a při splnění podmínek pro smazání objektu.

Filtrovací panel

Obecný filtr je společný všem objektům.

Integritní kontrola

Pro tento druh integritní kontrola zatím není definována.

Příbuzná témata:

Místo v hierarchii druhů

Druh Produkt neskladovatelný je poddruhem Produktu.

Druh Produkt neskladovatelný nemá žádné další poddruhy.