602XML Filler note_blue.jpg(995 b)

602XML Filler je aplikace vytvořená firmou Software602 za účelem zobrazení a případně editace formulářů, včetně práce s externími dokumenty ve formátu XML. Kaskáda tuto aplikaci využívá k prezentaci dat, která vyexportovala ve formátu XML a případně k odeslání těchto dat institucím prostřednictvím elektronického podání přes portál veřejné správy.

K čemu je 602XML Filler v Kaskádě využívá

Kaskáda v některých místech umožňuje vyexportovat data z databáze do dokumentu XML (např. hlášení ONZ, apod.). Samotný dokument XML však není pro uživatele příliš čitelný. Kaskáda sama nenabízí možnost prohlédnout si tento dokument v nějaké "lidsky čitelné" podobě a není to ani jejím smyslem.
Aby si uživatel mohl zobrazit XML data v grafické podobě (většinou v oficiálních formulářích), je nutné mít nainstalovanou příslušnou aplikaci a příslušné formuláře, do kterých se data vyexportovaná z Kaskády načtou. Jednou z těchto aplikací, jejíž formuláře v Kaskádě podporujeme, je 602XML Filler.
Samotný program i vytvořené formuláře pro něj jsou k dispozici zdarma na internetu. Některé formuláře ze mzdové oblasti jsou součástí instalace Kaskády. Způsob jak nastavit automatické spuštění externí aplikace po provedení exportu je popsán v kapitole Dialog Nastavení aplikace spouštěné po exportu).

Instalace

602XML Filler není součástí distribuce Kaskády, proto je pouze na uživateli, aby si tuto externí aplikaci sám nainstaloval. Samotná instalace je velice jednoduchá, zvládne ji i mírně pokročilý uživatel.
Pro co nejjednodušší integraci s Kaskádou doporučujeme provést instalaci do výchozího umístění navrženého instalačním programem.

Instalační soubor je k dispozici na stránkách firmy Sodtware602 kde je mimo jiné k dispozici také dokumentace.

Pokud si 602XML Filler nainstalujete na jinou než standardní cestu, je potřeba tuto cestu zadat v Konfigurace / Uživatelská stanice (tiskárna ...) / Aplikace 602Filler, jinak Kaskáda nebude schopna tento program spustit.

XML dokumenty

Naši vývojáři vytvořili definice pro export do XML dle platných popisů tak, aby XML dokumenty vytvořené Kaskádou bylo možné načíst do připravených formulářů, nebo přímo odeslat prostřednictvím datové schránky do schránky příslušné instituce.

XML dokument Kaskáda vytvoří na pokyn uživatele (viz. Export dat do dokumentu ve formátu XML) a uloží ho na uživatelem zvolené místo na disku pod názvem, který si uživatel zvolí.

ZFO soubory

Soubory ZFO jsou šablony elektronických formulářů, které 602XML Filler umí zobrazit a zároveň do těchto formulářů dovede načíst data z příslušného XML dokumentu.

ZFO soubory, které jsou součástí standardní distribuce Kaskády, jsou umístěny ve složce C:\Program Files\Software602\Kaskada\602XMLForms.

V situaci, kdy si potřebujete do Kaskády stáhnout nový formulář aniž byste prováděli reinstalaci Kaskády (to by mělo platit jen ve výjimečných případech), můžete ke stažení využít našich webových stránek Kaskády, po přihlášení registrovaného uživatele v sekci Download eKaskáda / Ostatní download / Formuláře ZFO.

Příbuzná témata: