Definice ceníkových prodejních cen (v prodejních cenících)

Definováním ceníkových prodejních cen obchodník vytváří data, která bude program následně používat při stanovení výchozí prodejní ceny pro řádek dokladu (objednávka, dodací list, ....).

Definování "správných" ceníkových prodejních cen je zcela klíčové pro dosažení zisku firmy.

Co je "správná" ceníková prodejní cena?

Jednoduchá otázka - složitá odpověď. Roli samozřejmě hraje konkurence a mnoho jiných faktorů. Navíc nejde o izolovanou záležitost jednoho konkrétního produktu, ale naopak záležitost velmi komplexní.

Pokud jde o prodejní cenu zboží či výrobků, u kterých lze vyčíslit pořizovací cenu, nabízí se jako elementární prvek pro posouzení "správnosti" prodejní ceny obchodní přirážka / marže.

Obchodník při návrhu "správné prodejní ceny" určitého produktu v Kaskádě

Samotná obchodní přirážka však neříká vše. Pokud jde o produkt s malou obrátkovostí, neovlivní to příliš celkový výsledek firmy, produkty s velkou obrátkou jsou naopak velmi podstatné.

Proto program v režimu Přeceňování poskytuje obchodníkovi řadu pomocných informací pro podporu jeho rozhodování.

Kde lze prodejní ceny definovat?

V Kaskádě existuje několik míst, kde lze prodejní ceny definovat:

Jak si usnadnit zadání ceníkové ceny

Pokud portfolio firmy obsahuje pouze malé množství produktů (do několika desítek), je obchodník schopen udržovat prodejní ceny "produkt po produktu": pohled na produkt - rozhodnutí - ruční zápis ceny do ceníku.

Při velkých množstvích produktů je potřeba nějakou SW podporu, určité dávkové režimy, které ceny buďto přímo podle nějakých pravidel nastaví, nebo je aspoň předpřipraví.

Jak lze ověřit "správnost" aktuálně definovaných prodejních cen?

Pomineme nyní to, že ve specifických případech může být prodejní cena úmyslně nižší než cena pořizovací a předpokládejme, že žádoucí jsou kladné obchodní přirážky.

Ať už byla prodejní cena stanovena jakýmkoliv způsobem, vždy má smysl porovnat jí s pořizovací cenou (skladová cena nebo předpokládaná nákupní ...) a zjistit aktuální obchodní přirážku.

Takovou kontrolu lze provádět

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: