Charakteristika PP z pohledu SP note_blue.jpg(995 b)

Je to jeden ze základních atributů pracovního poměru, rozhoduje o tom, zda se u daného pracovního poměru bude nebo nebude odvádět sociální pojištění.

U každé charakteristiky SP se určuje, zda se odvádí důchodové a nemocenské pojištění. Jde o číselník, který najdete v Konfiguraci mezd na kartě Číselníky.

Použije se při vyplňování ONZ pro OSSZ (PSSZ), jedná se o údaj druh činnosti (viz. dále).

Možnost změny charakteristiky SP

Podobně jako u změny smluvního vztahu lze charakteristiku SP bez problému měnit, dokud neexistuje první výčetka v uzavřeném období.
Později je to možné pouze v případě, že došlo k legislativní změně, která způsobila neplatnost dosavadní kombinace charakteristiky SP a smluvního vztahu a je proto nutné provést změnu na nějakou jinou kombinaci, která bude platná.
Na problematický stav (buďto konec platnosti charakteristiky SP nebo neplatnost kombinace charakteristiky SP a smluvního vztahu) program upozorní uživatele při přepočtu zaměstnance tím, že je v seznamu zaměstnanců ve sloupci "Stav" zobrazena ikona 099_Error.ico(1 kb).

Období platnosti charakteristivky SP lze také zjistit v konfiguraci mezd na kartě Číselníky / podkartě Charakteristika SP.

Vztah charakteristiky SP a smluvního vztahu

V rámci aplikační logiky je kontrolována kombinace Smluvního vztahu s Charakteristikou SP, některé kombinace jsou považovány za nepřípustné a program je nedovolí uložit.

Více je o vztahu smluvního vztahu a charakteristiky SP uvedeno v kapitole Smluvní vztah.

Druh činnosti

Údaj "Druh činnosti" je atributem pracovního poměru (max. 2 znakový), sloužícím jako identifikátor konkrétního pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a ČSSZ:

Vztah druhu činnosti s Charakteristikou SP

Atribut "Druh činnosti" souvisí velmi těsně s atributem "Charakteristika SP". Ten definuje základní škálu z hlediska SP tak, aby pro každý pracovní poměr správně provedl všechny výpočty.

Pokud určitý zaměstnanec má u zaměstnavatele souběžně např. dvě "dohody o provedení práce", pak

Zadávání druhu činnosti

Při zadávání nových pracovních poměrů program tento atribut při prvním uložení dat automaticky nastaví na hodnotu podle číselníku Charakteristiky SP v konfiguraci mezd. Nelze ho tedy při zadávání nového pracovního poměru zadat ručně.

Pokud je již pracovní poměr založen a druh činnosti je vyplněn, může ho uživatel ručně změnit (přitom nesmí být použit stejný druh činnosti u jednoho zaměstnance víckrát). I přesto, že je změna druhu činnosti zcela v rukou uživatele, pokud k tomu nemáte opravdu závažný důvod, nedoporučujeme ho měnit.

Příbuzná témata: