Charakteristika PP z pohledu ZP note_blue.jpg(995 b)

Je to jeden ze základních atributů pracovního poměru, rozhoduje o tom, zda se u daného pracovního poměru bude nebo nebude odvádět zdravotní pojištění.

Číselník nabízí tyto možnosti:

Možnost změny charakteristiky ZP

Podobně jako u změny smluvního vztahu lze charakteristiku ZP bez problému měnit, dokud neexistuje první výčetka v uzavřeném období.
Později je to možné pouze v případě, že došlo k legislativní změně, která způsobila neplatnost dosavadní kombinace charakteristiky ZP a smluvního vztahu a je proto nutné provést změnu na nějakou jinou kombinaci, která bude platná.
Na problematický stav (buďto konec platnosti charakteristiky ZP nebo neplatnost kombinace charakteristiky ZP a smluvního vztahu) program upozorní uživatele při přepočtu zaměstnance tím, že je v seznamu zaměstnanců ve sloupci "Stav" zobrazena ikona 099_Error.ico(1 kb).

Vztah charakteristiky ZP a smluvního vztahu

V rámci aplikační logiky je kontrolována kombinace Smluvního vztahu s Charakteristikou ZP, některé kombinace jsou považovány za nepřípustné a program je nedovolí uložit.

Více je o vztahu smluvního vztahu a charakteristiky ZP uvedeno v kapitole Smluvní vztah.

Příbuzná témata: