Dočasná pracovní neschopnost (DPN)

Dočasnou pracovní neschopností rozumíme tu část nepřítomnosti z důvodu nemoci, za níž zaměstnanci náleží náhrada od zaměstnavatele.

Maximální délka dočasné pracovní neschopnosti je stanovena zákoníkem práce a v Kaskádě je hodnota parametru uložena v Konfigurace / Administarce Kaskády / Konfigurace mezd. Zde na kartě Globální parametry je to údaj DPN - maximální délka trvání (kal.dny).

Pojmy ohledně sazby pro náhradu za DPN

Práce s DPN spočívá na těchto principech

E-neschopenky

Této problematice je věnována samostatná kapitola E-neschopenky.

Příbuzná témata: