Zaokrouhlování celkové částky dokladu note_blue.jpg(995 b)

Zaokrouhlování celkové částky dokladu se provádí pomocí zaokrouhlovacího řádku.
Je to řádek dokladu jako každý jiný, má však své specifické atributy a vlastnosti. Způsoby vzniku zaokrouhlovacího řádku jsou popsány dále v této kapitole.

Zakrouhlování u Faktury vydané

Pro Vydané faktury je k dispozici mechanismus, který automaticky (v závislosti na nastavení v konfiguraci účetnictví) zaokrouhlí celkovou částku dokladu podle požadavku uživatele formou automaticky vytvářeného zaokrouhlovacího řádku.

V případě, že je doklad vystaven v jiné než národní měně, bude se zaokrouhlení týkat této cizí (operativní) měny.

Způsob zaokrouhlení je závislý na

Nic jiného (ani forma úhrady) zaokrouhlení neovlivňuje.

Zaokrouhlování u faktury přijaté

U přijatých faktur je na uživateli, aby řádek se zaokrouhlením zadal ručně.
V mnoha případech však dodavatel položku se zaokrouhlením ve faktuře neuvádí a je na příjemci, aby si částku dopočítal sám. Kaskáda je mu v tomto případě nápomocna a zkusí ji vypočítat (aktuální částka celkem - částka k úhradě), přitom

Zaokrouhlování u pokladních dokladů

U těchto druhů dokladů program při vystavení dokladu hlídá, zda celková částka dokladu (včetně zaokrouhlení) je dělitelná nejmenším platidlem měny, ve které je doklad vystaven. Pokud není, zobrazí chybové hlášení a nedovolí doklad vystavit.

Zaokrouhlování ve Veze

Ačkoliv je účtenka v pokladně VEGA raprezentována dodacím listem vydaným, promítá se její obsah i do faktury vydané. Ať již do individuální, nebo do souhrnné pro neznámého odběratele.
Zaokrouhlování celkové částky účtenky probíhá až nad fakturou vydanou v okamžiku vystavení účtenky a to naprosto stejným mechanismem, jako u běžné vydané faktury.

Příbuzná témata: