Digitálně podepsané zásilky note_blue.jpg(995 b)

Komunikace prostřednictvím e-mailu je v současnosti asi nejběžnější formou komunikace. Lidé denně odesílají a přijímají množství zpráv, přičemž nemají jistotu, zda tato zásilka opravdu pochází od daného odesílatele. Proto Kaskáda umožňuje tyto zásilky digitálně podepsat pomocí elektronického podpisu.

Elektronický podpis dává příjemci jistotu ohledně identity odesílatele (jako je tomu u vlastnoručního podpisu), je proto vhodné jej použít například pro příkaz k zaplacení pohledávky, postoupení obchodních smluv, důležitých listin, ale i pro běžnou komunikaci.

Příbuzná témata: