Dodávky

Co jsou to Dodávky

Dodávkou je v tomto případě myšlen souhrn dodacích listů vydaných, které jsou expedovány najednou a jejichž souhrn tvoří dodávku zboží nebo služeb jednomu konkrétnímu odběrateli. Složka dokladů typu Dodávka pak tyto dodací listy zastřešuje a v rámci této složky je pak možné s dodacími listy dále pracovat. Především jde o možnost exportu dat o dodávce do souboru, který slouží k výměně informací mezi vaší firmou jako dodavatelem a určitým odběratelem, který takovouto výměnu dat podporuje, nebo přímo vyžaduje.

Funkčnost Dodávek v Kaskádě je podmíněna existencí šablon složky dokladů typu Dodávka. Existence alespoň jedné takové šablony zpřístupní ve stromě v modulu Doklady uzel Dodávky.

Možnosti výstupů

Kromě již zmiňovaného výstupu pro elektronickou výměnu dat (EDI) je možné nad složkou vytvořit další výstupy, které využijete u vás ve firmě. Jde například o speciální druhy tisků jako přílohy ke zboží, které odchází. Může jít také o export dat, které využije program pro tisk speciálních etiket.
Vaše potřeby konzultujte s našimi techniky, kteří navrhnou nejlepší způsob řešení konkrétní potřeby a provedou jeho realizaci dle domluveného zadání přímo u vás ve firmě a ověří jeho funkčnost za vaší spoluúčasti.

Závěrem

Vzhledem k tomu, že jde o velmi specifickou oblast s různými požadavky na prezentaci dat dodávky, vyžaduje zavedení ve firmě účast servisních techniků dodavatele systému. Ti jednak zapnou celou funkčnost, ale hlavně s vámi projdou vaše požadavky, udělají důkladnou analýzu a nakonec provedou realizaci výstupů přesně na míru vašim potřebám.

Příbuzná témata: