Doplňkové produkty

Co jsou doplňkové produkty (popis konceptu)

Tento mechanismus slouží pro usnadnění práce obsluhy Kaskády při vkládání produktů do obsahu dodacích listů vydaných, objednávek od zákazníka a účtenek Vegy s účelem dodávky "Přímý prodej".

Prostřednictvím propojení produktů (specifickým typem propojení "Produkt a jeho doplňky") lze k libovolnému produktu připojit další produkty, chápané jako "doplňky", tedy něco co má být obvykle (společně s "nadřazeným produktem") také vloženo do obsahu dokladu.

Doplňkovým produktem se tedy může stát jakýkoliv produkt (skladovatelný nebo neskladovatelný), jdo pouze o vzájemný vztah s jiným (nadřazeným) produktem.

Při propojení se nedefinuje množství, to je ponecháno na uživateli, který bude vytvářet obsah dokladu.

Souběžné vložení do cílového dokladu není považováno za povinné, ale pouze doporučené.

K čemu to může sloužit

Mechanismus doplňkových produktů lze s výhodou využít například v těchto situacích

Jak k danému produktu přiřadit doplňkový produkt

Pro oživení mechanismu doplňkových produktů je potřeba v globální konfiguraci na kartě Produkty zapnout volbu Umožnit práci s doplňky.

Jak je vysvětleno výše, definování doplňků je realizovánu univerzálním mechanismem propojování objektů, proto

Kde a jak se doplňkové produkty budou nabízet

Doplňkové produkty program automaticky nabídne při vytváření nového produktového řádku v obsahu dodacího listu vydaného, objednávce od zákazníka nebo ve Veze a to následujícím způsobem.

Příbuzná témata: