Dovolená

Nedílnou součástí mzdové agendy je samozřejmě evidence dovolené počínaje záznamem běžného ročního nároku v kartě Pracovní poměry, přes připsání nároku v odpovídajícím mzdovém období (leden nebo první měsíc PP), případné přiznání dalšího nároku v libovolném období do výčetky příslušného pracovního poměru, záznamy o čerpání a průběžném zůstatku, až po možnost proplacení nevyčerpané dovolené.

Práce s dovolenou spočívá na těchto principech

Proplácení dovolené

Tiskové výstupy s údaji o dovolené

Příbuzná témata: