DPH - vytvoření řádků s povinností přiznat DPH při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti

Činnost "Vytvořit řádky pro zpět.pov. přiznat DPH" je specifická pro přijaté faktury, které jsou vystaveny a do Kaskády zaznamenávány v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce dodávky ( tzv. reversecharge ).
Tato činnost napomáhá uživateli, který faktury pořizuje. Zjednodušuje jeho práci tím, že vytváří příslušné řádky zcela automaticky, nebo jen s malou interakcí s uživatelem.

Popis činnosti "Vytvořit řádky pro zpět.pov. přiznat DPH"

Spuštění této činnosti má smysl pouze v případě, kdy jde o přijatá plnění, u kterých je povinnost přiznat daň. Dále je potřeba, aby v obsahu faktury již existovaly řádky s nárokem na odpočet daně, měly výši DPH spočítanou a byla k nim připojena příslušná předkontace DPH.

Po spuštění činnosti dojde k prozkoumání použitých DPH předkontací a oblasti určení v hlavičce a na základě jeho výsledku se zobrazí jedna z následujících možností:

Princip vytvoření řádku s povinností přiznat daň

Vytvoření řádku spočívá v tom, že Kaskáda provede výpočet částek základu a DPH jak v operativní, tak v národní měně, zkontroluje existenci potřebné předkontace DPH (případně ji vytvoří) a provede zápis nového řádku do obsahu dokladu.
Pokud v dokladu již existoval nějaký řádek se stejnou DPH předkontací (z minulého generování, ze šablony, ručně vytvořený, ..), pak program tento řádek smaže a vytvoří nový.

Následuje detailnější popis výše uvedených kroků.

Podoba řádku obsahu dokladu s povinností přiznat daň a jeho vlastnosti

Příbuzná témata: