DPH - přenesená daňová povinnost

O co jde

Dodavatel vytváří fakturu bez DPH, přitom výpočet a odvod DPH je na odběrateli (příjemci plnění).

Účelem tohoto mechanismu je usnadnění výběru DPH státem.
Pro dodavatele je výhodou, že nenese daňovou zátěž v případě, kdy odběratel nezaplatí nebo platí pozdě.

Legislativa

V rámci integrace České republiky do EU a přiblížení našich právních norem metodikám EU, byly přijaty novely zákona o DPH, které upravují vyměřování a vykazování DPH v rámci obchodního styku mezi plátci DPH. Byl zaveden tzv. režim přenesení daňové povinnosti (reverse charge) na příjemce zdanitelného plnění. Můžeme tomu také zjednodušeně říkat "samovyměření DPH".

Princip

Princip spočívá v tom, že

Situace, ve kterých se přenesená daňová povinnost používá

Podle vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem zdanitelného plnění (resp. jejich místa registrace)

Řešení v Kaskádě

Kaskáda problematiku výpočtu, evidence a vykazování DPH pomáhá řešit u těchto typů plnění nejen existencí příslušných druhů DPH a zobrazením částek v přiznání k DPH, ale přímo při zadávání prvotních dokladů do Kaskády.

Příbuzná témata: