DPH - výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH

Podpora tohoto hlášení je v Kaskádě implementována formou exportu příslušných dat do XML formátu ve struktuře, která je požadována Generálním finančním ředitelstvím na svých webových stránkách Finanční správy ČR.

Jak export probíhá

Odkud a jak systém získává data pro export

Program při generování výkazu sestaví do pracovní tabulky data , která poslouží jako podklad pro generování výkazu:

Jak program kontroluje použitelnost dat pro export

Záznam v pracovní tabulce, sestavené podle pravidel popsaných v minulém odstavci (kumulací z řádků určitého dokladu), je použitelný pro výkaz, pokud

Jak může uživatel napravit problematická data

Problematické záznamy (s neurčeným nebo neplatným typem plnění, nezadanou hmotností apod.) jsou v tabulce před exportem zobrazené fuchsiově, lze je tedy v seznamu pohodlně vyhledat a řešit.

Pokud takové záznamy existují, lze obecně přijmout jeden ze dvou přístupů:

Dále jsou popsané typické situace pro řešení neúplných dat v Kaskádě.
Veškerá data a jejich změny jsou v moci uživatele. Některé změny lze udělat snadno, k jiným je potřeba otevřít uzavřené období DPH, odvystavit a upravit některé doklady.

Pokud uživatel otevře dvojklikem některý doklad, bude v jeho prohlížeči v kartě Obsah automaticky zapnuto zobrazení dvou "přídavných" sloupců, které zde běžně nejsou. Tyto sloupce figurují hned při levém okraji tabulky, informují o typu plnění v daném řádku a o případném problému v tomto konkrétním řádku. Díky tomu uživatel velmi snadno rozliší, které řádky v obsahu daného dokladu je potřeba řešit, případně to může hned provést.

Příbuzná témata: