Druhy složek mzdy

Druhy složek mzdy jsou základním prvkem pro tvorbu Opakovaných složek v Kmenových datech a také pro tvorbu Složek mzdy v Datech období.

Odvozují se od Skupin druhů, což jsou pevně určené definice dodané s instalací programu a průběžně aktualizované.

Řadu vlastností získá druh od skupiny, z níž je odvozen, další vlastnosti jsou však při založení pouze předdefinované a zadavatel je může změnit.

Základní množina druhé se automaticky vytvoří při instalaci systému a to tak, že od každé skupiny se vytvoří jeden druh, pro některé konkrétní druhy (základní mzda, prémie, ...) se automaticky vytvoří několik druhů, odpovídajících běžným potřebám praxe.

Dále je na uživateli mzdové agendy, jaké další druhy si vytvoří. Nemusí vytvářet nic, po instalaci je program plně funkční a použitelný pro běžnou práci, může si však vytvořit (obvykle při konzultaci se servisním technikem) druhy, usnadňující práci s různými specifickými mzdovými složkami dané organizace.

Kdo smí upravovat druhy složek mzdy

Vytvářet a editovat druhy složek mzdy smí pouze uživatel, který je alespoň u jedné skupiny uživatelů zařazena do role "účetní - mzdy - senior".

Kde lze provádět modifikaci číselníku druhů

Jak probíhá zadání nového druhu

Klepněte na tlačítko Ins, tím přejdete do zadávání nové složky.

Za jakých okolností lze definici druhu modifikovat

Definici druhu lze modifikovat jen pokud tento druh nebyl v předchozím období použit.

Příbuzná témata: