Export dat do dokumentu ve formátu XML note_blue.jpg(995 b)

Formát XML je rozšířeným formátem pro předávání informací v elektronické podobě.
Lze ho využít např. pro předávání dat mezi aplikacemi nebo k odeslání různých hlášení pomocí datové zprávy nebo načtení pomocí webového rozhraní na portále příslušného úřadu (např. Hlášení ONZ, ELDP, Souhrnné hlášení, apod.).

Zobrazení vyexportovaných dat (externího dokumentu) ve formátu XML je možné provést pomocí různých externích aplikací (Poznámkový blok, IE a další) nebo je lze načíst na příslušném portále. Kaskáda těsněji spolupracuje i s aplikací 602XML Filler. Jde o aplikaci, která není pouhým prohlížečem vyexportovaných dat, ale umožňuje načíst tato data do předem připravených formulářů.

Uživatelské rozhraní pro export

Podle potřeby budou další exporty dat z Kaskády do dokumentu ve formátu XML doplňovány, případně současné definice exportů budou upravovány v závislosti na požadavcích nových formulářů či aplikací.

Možné cíle exportu

Kaskáda umožňuje realizovat XML export do diskového souboru nebo do nově vytvořeného Kaskádního dokumentu.
Je pouze na uživateli, který z těchto cílů použije, může také použít oba dva, rozhoduje o tom sám v jednoduchém dialogu, který se při realizaci exportu zobrazí jako první.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: