Export dat tiskové sestavy do externího dokumentu

V nadřazené kapitole je k dispozici výčet všech možných exportů dat. Na jednu stranu lze data vyexportovat do PDF dokumentu bez možnosti dalšího zpracování, na druhou stranu lze vyexportovat data příslušné tabulky do jednoho z podporovaných formátů.

Tato kapitola popisuje, jak lze v Kaskádě data, která jsou k dispozici pouze v tiskové sestavě, tedy data, která nejsou součástí nějakého SQL přehledu ani tabulky, vyexportovat do externího dokumentu pro další zpracování.

Ke zprovoznění tohoto režimu je zapotřebí mít v uživatelských preferencích zapnutou volbu V dialogu pro parametry tisku zobrazit kartu Data.

Kde lze využít tohoto typu exportu

Export dat je možné provést pouze u těch tiskových sestav, které jsou postaveny nad jedním SQL dotazem, tedy u takových sestav, které neobsahují podrobnější členění (rozpad) jednoho řádku, pro které je v tisku zapotřebí dalších SQL dotazů. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že tento export bude možný u sestav, které obsahují nějaké přehledy (seznamy).

Využít můžete např. těchto sestav.

U následujících sestav tento export nelze využít, protože obsahuje několik dalších členění nebo jeho základní data obsahují informace o jednom konkrétním objektu jako celku.

Postup

TIP: Pokud daná tisková sestava dialog Parametry tiskové sestavy nenabídne, spusťte tisk s přidržením klávesové zkratky <Ctrl+Shift>.

Příbuzná témata: