Export tabulkových dat z Kaskády do externího dokumentu note_blue.jpg(995 b)

V praxi často vzniká požadavek vyexportovat data z aplikace do externího dokumentu určitého formátu za účelem použití v nějaké jiné aplikaci.

Kaskáda poskytuje univerzální mechanismus, díky kterému lze do diskového prostoru vyexportovat data z jakékoliv tabulky, kterou máte na obrazovce zobrazenou.

Stačí určit rozsah exportovaných dat, prostřednictvím klávesové zkratky <Ctrl+E> vyvolat dialog pro export dat, určit množinu sloupců určených k exportu a formát cílového dokumentu a máte data vhodná pro práci v jiné aplikaci.

Vyvolání dialogu pro export

Dialog Export tabulky lze vyvolat z jakékoliv tabulky v Kaskádě použitím klávesové zkratky <Ctrl+E>. Důležité je, aby tabulka, jejíž obsah chcete vyexportovat, byla v okamžiku stisku klávesové zkratky zaměřena. Jinými slovy - klikněte do tabulky a poté stiskněte <Ctrl+E>.

Rozsah exportovaných dat

Počet a pořadí vyexportovaných záznamů (řádků) bude odpovídat tomu, co je právě v tu chvíli zobrazeno v tabulce, ze které export voláte.
Důležitý je tedy stav, v jakém byla tabulka již před vyvoláním dialogu pro export dat.
Pokud v tabulce zobrazené na obrazovce nemáte zobrazeny pouze data, která chcete vyexportovat, proveďte nejdříve omezení (např. volbou druhu, použitím filtrovacího panelu, funkcí setřídění apod.) a teprve poté spusťte dialog.

Podporované formáty výsledných dokumentů

Použití programu MS Excel

Práce s exportovanými daty v programu MS Excel je velmi častým požadavkem a cílem exportu. Zde je proto několik poznámek, které s tím souvisí.

Závěr

Příbuzná témata: