Hrubý příjem

Hrubý příjem je vyčíslován v rámci součtu za zaměstnance.

Je to součet všech složek mzdy, představujících reálné peníze, které patří do základu DZP.

Do hrubé mzdy tedy nepatří např. částka 1% za užívání auta, která navyšuje základ DZP, ale nejsou to skutečné vyplácené peníze. Stejně tak do hrubé mzdy nepatří například náhrada za dočasnou pracovní neschopnost, což jsou reálně vyplácené peníze, ale nepatří do základu DZP.

Ve výplatnici jsou:

Příbuzná témata: