ISDOC (Information System Document)

ISDOC je v ČR standardem pro elektronickou výměnu dat mezi účetními jednotkami. Díky ISDOC lze provádět export a import dokladů či dokumentů z/do IS a využít tak rychlou bezpapírovou výměnu informací(dat).

Kaskáda od verze 21.05 implementuje dle našeho názoru nejčastěji využitelnou funkcionalitu exportu faktury vydané a importu faktury přijaté.
ISDOC umožňuje také výměnu objednávek, zálohových listů zdaněných (daňových dokladů o provedené platbě) i nezdaněných, dobropisů i vrubopisů (opravných daňových dokladů) či zjednodušených daňových dokladů. Tyto typy importů a exportů (v případě zájmu) mohou být do Kaskády implementovány postupně.

Technicky se jedná o formát XML. Může být nepodepsaný, nebo podepsaný elektronickým podpisem dle standardu XML Signature. Kaskáda však podepisování souborů zatím nepodporuje.

Podrobnější informace se dozvíte na stránkách www.isdoc.cz.

Export faktury vydané

Pro zprovoznění exportu není potřeba žádné zvláštní nastavení. Stačí mít nainstalovanou verzi 21.05 a vyšší.

Export faktury v tomto formátu je k dispozici mezi ostatními druhy exportů, tedy v menu Soubor / Export. V dialogu "Uložit jako" zvolte typ exportu "XML Export faktury ve formátu ISDOC (*.ISDOC)".

Import faktury přijaté

Import faktury přijaté je komplexnější záležitostí, pro jejíž zprovoznění je zapotřebí zásah pracovníků technické podpory Kaskády.
Při této činnosti (na rozdíl od exportu dat), mnohem více záleží na naladění dat v systému nejen s daty dodavatele, který faktury vystavuje.

Jaká data jsou mezi systémy předávána

Aby program mohl z importovaných dat co nejefektivněji vytvořit novou fakturu přijatou, je zapotřebí, aby soubor ISDOC určený pro import obsahoval následující náležitosti.

Doporučení před samotným používáním ISDOC

V případě strojního zpracování záleží ještě více než při ručním zpracování na preciznosti a přesnosti dat, především je kladen důraz na zadávání

Příbuzná témata: