Kmenová data

Jsou to "trvalá" data týkající se určitého zaměstnance, tedy osobní údaje, parametry pracovních poměrů, opakované složky mzdy apod. "Protipólem" jsou Data období.

Kmenová data sama o sobě negenerují žádnou mzdu. Program je používá při přechodu mzdového období z fáze Příprava do fáze Zadání, když vytváří výčetky zaměstnanců a výčetky pracovních poměrů jako zdroj informací pro tyto výčetky. Je to m.j. zřejmé i při pohledu do uživatelského rozhraní, neboť v kartě Kmenová data existují položky se shodnými názvy a významem, jako v kartě Data období.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: