Metoda výpočtu částky

Úvod

Smyslem každé jednotlivé složky mzdy je stanovit příslušnou částku a s ní potom patřičným způsobem naložit.

U mezivýsledků a výsledků je výpočet věcí aplikační logiky, je víceméně napevno zabudován v programovém kódu.

Naproti tomu u složek představujících vstupní data je vše v rukách uživatelů. Mohou používat různé druhy složek, které jsou odvozené od různých skupin druhů, přitom u každého druhu lze definovat metodu výpočtu částky.

Kde administrátor mzdové agendy metody výpočtu určuje

Administrátor mzdové agendy určuje metodu výpočtu u každého druhu mzdy, který vytváří nebo modifikuje v číselníku druhů mezd. Obvykle je to v Modulu Mzdy / Konfigurace mezd, karta Druhy složek mzdy.

Metody, které jsou k dispozici

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: