Náhradní volno

Pojem Náhradní volno je vymezen v zákoníku práce a Kaskáda jej chápe jako odpracovaný čas v rámci nějakého pracovního poměru, který je převáděn ze mzdového období v němž byl odpracován "nad fond pracovní doby" do jiného, pozdějšího, ve kterém je čerpán.

Kaskáda eviduje "saldo" náhradního volna a převádí je do následujících období, takže máte vždy jistotu, že hodiny které si zaměstnanec napracoval, se nikdy neztratí.

Náhradní volno je možné realizovat dvěma modely

Řešení náhradního volna v Kaskádě

Kaskáda podporuje model Platba až při čerpání.

Pro náhradní volno existují v číselníku skupin dvě skupiny:

Náhradní volno se zadává ve složkách mzdy druhem mzdy založeným na příslušné skupině druhů.

V měsíci, v kterém si zaměstnanec napracuje náhradní volno, použijeme druh mzdy NVN-00 zadávají se pouze dny a hodiny (nezadá se zde sazba).

V měsíci, v kterém čerpá náhradní volno se použije druh mzdy NVC-00 zadávají se pouze dny a hodiny (nezadá se zde sazba).

Informace o zůstatcích náhradního volna je patrná na kartě Rekapitulace PP (Data období / Pracovní poměry / Rekapitulace PP) v období.

Příbuzná témata: