Neplacené volno

Volno (nepřítomnost) poskytnuté na žádost zaměstnance, které zaměstnavatel může ale nemusí poskytnout.

Neplacené volno do konce roku 2014

Jak plyne z názvu volno se neplatí, ale ze zákona bylo nutné za tohoto zaměstnance odvádět zdravotní pojištění (pojištění se odvádělo jen u zaměstnanců za které není plátcem pojistného stát).
Výše pojistného byla stanovena zákonem a vycházela z minimální měsíční mzdy. Za každý jeden kalendářní den neplaceného volna bylo potřeba odvádět pojistné ze základu, který se vypočítal podílem minimální mzdy a počtu kalendářních dní v otevřeném mzdovém období.

U neplaceného volna byly dvě možnosti sražení pojistného.

Zadávání neplaceného volna v kartě nepřítomnosti za použití těchto druhů složek mzdy:

Pokud si zaměstnanec pojistné platil sám (technické řešení):

V případě použití NEP-00 spočítal program zdravotní pojištění za zaměstnance i organizaci a vytvořil druh mzdy ZM-KOZ s názvem "ZP - korekce organizace => zaměstnanec" a do této složky doplnil zdravotní pojištění organizace, protože v tomto případě platil i tuto část zaměstnanec.
ZM-KOZ je speciální složka mzdy, která ponížila odvod organizace a příslušnou částku doplnila do odvodu zaměstnance. Tato složka mzdy se automaticky vytvářela vždy pokud se mělo zaměstnanci strhnout celé pojistné (krom neplaceného volna to byl i dopočet zdravotního pojištění do minima, neomluvená absence). V korunách byla u tohoto druhu uložena částka rovnající se 2/3 pojistného za neplacené volno a tato částka se strhne zaměstnanci.

Neplacené volno od roku 2015

Od roku 2015 se již za neplacené volno zdravotní pojištění neodvádí. Neplacené volno je jen omluvenou absencí.

Zadávání neplaceného volna v kartě nepřítomnosti za použití těchto druhů složek mzdy:

Příbuzná témata: