Nepřítomnosti

Pro zpracování mzdové agendy jsou kromě informací o odpracovaných časech velmi důležité i informace o nepřítomnostech, o jejich trvání, o důvodu nepřítomnosti, o případné platbě náhrady apod.

Informace o nepřítomnostech musí být samozřejmě provázané se složkami mzdy takovým způsobem, aby se vše pohodlně obsluhovalo a aby program poskytoval spolehlivé a konzistentní výsledky.

Práce s nepřítomnostmi spočívá na těchto principech

Přehled možných druhů nepřítomností

Nepřítomnosti při konci pracovního poměru

Pokud je nepřítomnost vyloučenou dobou pro účely důchodového pojištění je potřeba při skončení pracovního poměru ukončit probíhající nepřítomnost, která je vyloučenou dobou (jedná se především o nemoc) a novým zápisem zapsat její pokračování.

Tato forma zápisu je nutná pro správné vyplnění Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP).

Příklad:

Pracovní poměr na dobu určitou končí 20.11.12 a zaměstnanec je nemocen od 1.9.2012.

Nemoc ukončíme s koncem pracovního poměru a novým zápisem pokračujeme:

Program kontroluje tuto skutečnost a případné neukončení nepřítomnosti považuje za chybu a tudíž nelze uzavřít právě zpracovávaný měsíc.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: