Pravidla pro uspořádání odběrních míst

Pro korektní funkčnost Prodeje dle měřených odběrů je nutné, aby definice odběrních míst splňovaly určité logické podmínky a to nejen každé místo samo o sobě, ale také v rámci vzájemného stromového uspořádání.

Pravidla a podmínky jsou dvojího druhu

Nepřekročitelné podmínky

Dočasně překročitelné podmínky (Odber_Check_One_OM)

Příbuzná témata: