Odběrní místa - prodej dle měřených odběrů

Kaskáda poskytuje nástroj pro řešením problematiky pravidelných odběrů, měření, evidence a fakturace energií či jiných "fluidních" produktů (teplo,elektřina,kapaliny, plyny,....).

Jde o produkty, které jsou pravidelně odebírány v konkrétních odběrních místech (bude používána zkratka OM), zde je odběr měřen, hodnoty o odběrech v příslušných měrných jednotkách evidovány, případně doplněny o nutné "množstevní korekce", posléze podle takto zaznamenaných skutečných odběrů fakturovány odběratelům, přitom ceny jsou Kaskádou automaticky počítány prostřednictvím prodejních ceníků a dalších mechanismů.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: