ONZ – Oznámení o nástupu do zaměstnání

Tento formulář slouží OSSZ jako podklad pro údaje do registru pojištěnců. Zaměstnavatel pomocí tohoto formuláře hlásí akce pod těmito kódy:

  1 - oznámení nástupu do zaměstnání
  2 - oznámení skončení zaměstnání
  3 - oznámení změny nahlášených údajů
  5 - hlášení oprav nahlášených údajů
  6 - oznámení převodu zaměstnance
  9 - oznámení vzniku příslušnosti k českým právním předpisům
10- oznámení skončení příslušnosti k českým právním přepisům

Kaskáda přímo podporuje kódy 1,2,3 a 5.

Při založení pracovního poměru, z kterého plyne účast na důchodovém pojištění, se automaticky vytvoří zápis do souboru ONZ příslušného pracovního poměru.

Na podkartě Hlášení ONZ u pracovního poměru můžete zakládat i další podporované formy tohoto tiskopisu. Formulář nemá vlastní tisk, ale jen export dat pro elektronické odeslání. Pokud export provádíte z této podkarty, do exportu se přesunou všechny formy ONZ (tohoto pracovního poměru), které nejsou označeny jako odeslané. Export se provede do souboru XML .

Při přechodu z jiného programu na Kaskádu zadáváte již přihlášené zaměstnance a tak je vhodné po zadání zaměstnanců nechat označit přihlášky jako odeslané, aby se vám při exportech nedostávali do exportního souboru. Toto uděláte nejlépe tak, že ve stromě Výstupy na kartě Hlášení ONZ zvolíte export hlášení a potvrdíte označení záznamů jako odeslaných.

Příbuzná témata: