Osobní ochranné pracovní pomůcky ( OOPP )

Agenda OOPP slouží pro plánování a realizace výdejů OOPP zaměstnancům v rámci jejich nároků, určených vnitrofiremními předpisy.

Zapnutí OOPP

Pro zapnutí celé funkcionality OOPP kontaktujte HotLine pracoviště podpory Kaskády.

Základní prvky a principy

Agenda OOPP je koncipována tak, aby v maximální míře využívala standardní funkce Kaskády, t.j. produkty, pracovní poměry, objednávky atd.

Nadstavba vytvořená speciálně pro tuto agendu řeší problematiku odlišných velikostí pro jednotlivé zaměstnance, definici standardních sad pro různá pracovní zařazení včetně množství a intervalu obnovování nároku.

Základní stavební prvky této agendy jsou

Příbuzná témata: