Penzijní a životní pojištění note_blue.jpg(995 b)

Zaměstnavatel může (ale nemusí) přispívat zaměstnanci na penzijní i životní pojištění.
Zaměstnanec si může (ale nemusí) sám platit tato pojištění.

Řešení penzijního a životního pojištění v Kaskádě

Penzijní a životní pojištění v Kaskádě je vhodné řešit prostřednictvím opakovaných složek mzdy.
Na kartě Výskyty v obdobích je potom vidět u každé příslušné opakované složky, jaké částky byly v jednotlivých obdobích hrazeny (sraženy).

Srážka pojištění, které si platí zaměstnanec sám za sebe

Tato situace není nijak zvláštní, jde o srážku jako kteroukoliv jinou (jakékoliv spoření apod.) a pro takovouto srážku použijte druh mzdy odvozený od skupiny SRA (Srážka), např. SRA-PE.
Záleží jen na vás, zda použijete univerzální druh pro srážku nebo si vytvoříte speciální druh s názvem penzijní a životní pojištění placené zaměstnancem.

Příspěvek zaměstnavatele a následná srážka příspěvku zaměstnavatele

Tato situace je komplikovanější, neboť je nutno zaznamenat dvě skutečnosti.

Program při použití jednoho nebo druhého druhu (SRP/ONP) kontroluje soulad a nemůže se tak stát, že zadáte příspěvek zaměstnavatele na pojištění a nezadáte odpovídající srážku.

Zadání příspěvku

V kartě Opakované složky klikněte na tlačítko Příspěvek, v dialogu zadejte měsíční částku, období a pojišťovnu. Po potvrzení dialogu program automaticky vytvoří patřičné opakované složky mzdy.

Příklad zadání pojištění:

Zadání:

Zaměstnavatel přispěje 1000 Kč a zaměstnanec si platí dalších 500 Kč na příslušné pojištění.

Řešení:

V opakovaných složkách zadejte:

Příbuzná témata: