QR platba a QR fakturanote_blue.jpg(995 b)

Co je QR platba a QR faktura

Pod pojmem "QR platba" si lze představit následující proces:

Integrace QR faktury s QR platbou

Rozsah použitelnosti

Na konceptu QR platby se domluvila většina tuzemských bank a jejich aplikace tuto technologii podporují.

Mnoho tuzemských ekonomických SW, včetně Kaskády, tuto technologii podporuje.

Jde skutečně o řešení v rámci ČR, podporované Českou bankovní asiciací.

Jak Kaskáda QR kód generuje

Ve chvíli, kdy Kaskáda potřebuje vytvořit příslušný "obrázek", používá k tomu funkčnost internetového serveru, takže je nutné mít na daném počítači (ze kterého spouštíte tisk faktury nebo zálohového listu) funkční připojení k internetu.

Obrázek (QR kód) je ve formátu BMP a Kaskáda vysílá požadavek pro jeho vytvoření vždy před samotným tiskem (za předpokladu, že jsou splněny níže uvedené podmínky) a následně je uložen v databázi. Aby nedocházelo ke zbytečnému zvětšování databáze, jsou při nočním úklidu všechny QR kódy smazány a v případě potřeby se před tiskem znovu pro danou fakturu nebo zálohový list vytvoří.

Kde povolit tisk QR kódu v Kaskádě

V konfiguraci účetnictví na kartě Účetnictví a doklady je možné určit typ QR kódu ("QR platba" nebo "QR platba a faktura"), který se vytiskne ve faktuře vydané a zálohovém listu vydaném.

Tisk QR kódu lze zapnout/vypnout v prohlížeči faktury vydané na kartě Další detaily zaškrtnutím volby Tisknout na faktuře QR kód.
Pokud nechcete nastavení řešit individuálně u každé faktury, zaškrtněte si toto pole již v příslušné šabloně.

U zálohového listu tato volba není k dispozici, tisk QR kódu je vyžadován vždy.

Za jakých podmínek se QR kód ve faktuře a v zálohovém listu vytiskne

Jaký typ QR kódu se vytiskne

Je-li celková částka dokladu kladná a

Je-li celková částka dokladu záporná a

Stejné chování programu platí i pro existenci údaje IBAN u účtu vlastní organizace. Aby mohla být QR platba vytištěna, je nutné mít IBAN vyplněný.

Příbuzná témata: