QR platba note_blue.jpg(995 b)

Co je QR platba

Pod pojmem "QR platba" si lze představit následující proces:

Rozsah použitelnosti

Na konceptu QR platby se domluvila většina tuzemských bank a jejich aplikace tuto technologii podporují.

Mnoho tuzemských ekonomických SW, včetně Kaskády, tuto technologii podporuje.

Jde skutečně o řešení v rámci ČR, podporované Českou bankovní asiciací.

Jak Kaskáda QR kód generuje

Ve chvíli, kdy Kaskáda potřebuje vytvořit příslušný "obrázek", používá k tomu funkčnost internetového serveru, takže je nutné mít na daném počítači (ze kterého spouštíte tisk faktury nebo zálohového listu) funkční připojení k internetu.

Obrázek (QR kód) je ve formátu BMP a Kaskáda vysílá požadavek pro jeho vytvoření vždy před samotným tiskem (za předpokladu, že jsou splněny níže uvedené podmínky) a následně je uložen v databázi. Aby nedocházelo ke zbytečnému zvětšování databáze, jsou při nočním úklidu všechny QR kódy smazány a v případě potřeby se před tiskem znovu pro danou fakturu nebo zálohový list vytvoří.

Kde se nastaví požadavek

Tisk QR kódu pro platbu lze zapnout v prohlížeči faktury vydané na kartě Další detaily zaškrtnutím volby Tisknout na faktuře QR kód pro platbu.
Pokud nechcete nastavení řešit individuálně u každé faktury, zaškrtněte si toto pole již v příslušné šabloně.

U zálohového listu tato volba není k dispozici, tisk QR kódu je vyžadován vždy.

Za jakých podmínek se QR kód ve faktuře a v zálohovém listu vytiskne

Příbuzná témata: