Recyklační poplatky (PHE) v Kaskádě

O co jde

Při prodeji elektrotechniky je zákazníkovi účtován poplatek za zpětný odběr elektrozařízení.

Tento dopředu vybraný poplatek za recyklaci starého elektrozařízení má motivovat k odevzdávání starých a nefunkčních zařízení ve sběrných místech, která zajistí odvoz a recyklaci např. použitých drahých kovů nebo nebezpečných látek zpět do výroby, nebo jejich ekologickou likvidaci.

Legislativa

Nakládání s tzv. elektroodpadem upravuje zákon 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, který byl novelizován zákonem č. 7/2005 Sb. a vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES. Tyto zákony stanovují podmínky pro nakládání s elektroodpadem, jeho oddělený sběr a likvidaci od 13. 8. 2005.

Princip

Princip spočívá v tom, že

Řešení v Kaskádě

Kaskáda problematiku vykazování recyklačních poplatků na zvláštním řádku dokladu řeší.

Celou funkčnost evidence recyklačních poplatků (PHE) je nejdříve nutné zapnout v Globální konfiguraci na kartě Produkty pomocí údaje Umožnit práci s recyklačními poplatky (PHE)

V prohlížečích produktů je pak k dispozici:

Automatizace procesu při prodeji

Při práci v dodacích listech vydaných, nebo objednávkách od zákazníka je zajištěno

Příbuzná témata: