Roční vyúčtování DZP note_blue.jpg(995 b)

Legislativa

Roční vyúčtování daně z příjmu (DZP) je zaměstnavatel povinen vypracovat za uzavřený rok těm svým zaměstnancům, kteří o to požádají do 15.února následujícího roku.
Zaměstnavatel je povinen vypracovat roční vyúčtování i těm zaměstnancům, kteří u něj nejsou v pracovním poměru ke konci roku, ale byli u něj zaměstnáni v průběhu roku a pokud byl jejich posledním plátcem daně.

Vyúčtování jednotlivých zaměstnanců

U každého zaměstnance, který požádal o roční vyúčtování DZP, je třeba vstoupit do karty Kmenová (personální data) / Roční vyúčtování a zde provést následující postup.

Formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" jednoho zaměstnance můžete vytisknout prostřednictvím menu "Roční vyúčtování daně z příjmu" rozbalovacího tlačítka "Tiskové výstupy zaměstnance".

Poznámka:

Pokud nevypracováváte příslušnému zaměstnanci roční vyúčtování, např. proto, že si zaměstnanec vypracovává vyúčtování sám, nebo ho pro něj vypracovává jiný zaměstnavatel, bude po vás pravděpodobně požadovat potvrzení o zdanitelných příjmech, které mu byly vyplaceny ve vaší firmě. Toto potvrzení můžete vytisknout prostřednictvím menu "Potvrzení zdanitelných příjmů" rozbalovacího tlačítka "Tiskové výstupy zaměstnance".

Poté, co jsou zpracováni výše uvedeným postupem všichni zaměstnanci, je možno provádět další činnosti v kartě Výstupy / Roční vyúčtování DZP.

Souhrnné informace o vyúčtování a promítnutí přeplatků do výčetek

Po vypracování vyúčtování jednotlivých zaměstnanců je k dispozici prostor pro finální přehledy a promítnutí přeplatků do výčetek. Místo pro tyto činnosti je Modul mzdy / Výstupy / karta Roční vyúčtování DZP. Zde je k dispozici

Vypořádání s finančním úřadem v případě, že odvod daně z příjmu je záporný

Při vyúčtování DZP často nastává taková situace, že přeplatky, které se vrací zaměstnancům, jsou v souhrnu vyšší, než je souhrn daní odváděných v příslušném měsíci.

S touto situací se vypořádáte následovně.

Pokud částka v příštím období je menší než zůstatek dokladu s přeplatky, vyrovnáte takovou částku, kterou je možno vyrovnat a budete stejný postup opakovat v následujícím období, dokud nedojde k úplnému vyrovnání.

Příbuzná témata: