Výčetka zaměstnance

Výčetka zaměstnance je základním nositelem dat určitého zaměstnance v určitém mzdovém období.

Vzniká buďto

Výčetka je při vzniku naplněna hodnotami, převzatými z kmenových dat, tato data následně může uživatel do určité míry modifikovat.

V uživatelském rozhraní jsou tato data k dispozici v kartě Data období / Zaměstnanec celkem.

Za součást výčetky zaměstnance lze také považovat některé složky mzdy a to Mezivýsledky zaměstnance a Výsledky zaměstnance.

K výčetce zaměstnance je připojena jedna nebo více výčetek pracovních poměrů.

Protokol o výpočtu zaměstnance

V okamžiku, kdy program provádí přepočet dat příslušného zaměstnance, tedy na základě vstupních dat ve složkách mzdy a v hlavičkách pracovních poměrů počítá mezivýsledky a výsledky, provádí program záznam určitých detailních informací do textového pole, které poté natrvalo uchovává v databázi. Tento podrobný text je v uživatelském rozhraní k dispozici v kartě Zaměstnanec (v nástrojové liště kliknutím na tlačítko 063_Tisk_dokladu.ico(1 kb) Protokol o výpočtu tohoto zaměstnance) a lze jej kdykoliv zobrazit.

Smyslem tohoto mechanismu je poskytnutí podrobnějších informací o některých aspektech výpočtu. Např. slevy na dani jsou ve výplatní pásce i mzdovém listu uvedeny jednou součtovou částkou, zatímco zde jsou podrobně rozepsané hodnoty, ze kterých se tato částka skládá, apod.

Příbuzná témata: