Výplatnice

Výplatnicí rozumíme tiskový výstup sloužící pro konkrétního zaměstnance ke zdokladování výplaty příslušného měsíce.

Často bývá pro totéž používán pojem výplatní páska.

Výplatnice je k dispozici ve dvou podobách:

Dávkový tisk výplatnice

Pro ulehčení práce mzdové účetní je v modulu mzdy k dispozici dávkový tisk různých sestav, mezi které patří i tisk malé a velké výplatnice.

Oba typy sestav jsou dostupné v modulu Mzdy ve stromě složek pod uzlem Mzdy / Výstupy na kartě Tiskové výstupy. V hlavní pracovní ploše se ve stromě napozicujte na uzel Měsíční výstupy / Měsíční přehledy.

Tisk výplatnice bude obsahovat data právě zvoleného pracovního období (volba v combu Pracovní období nad stromem složek).

Dalším typem sestavy je tisk velké výplatnice sumarizované za určité období. V hlavní pracovní ploše se ve stromě napozicujte na uzel Rekapitulace / Sumáře podle zaměstnanců.
Tisk výplatnice bude obsahovat data právě zvoleného období OD-DO.

Tisk výplatnice konkrétního zaměstnance

Tento způsob tisku v praxi asi moc využívat nebudete, ale mohou nastav situace, kdy potřebujete vytisknout výplatnici pouze pro jednoho konkrétního zaměstnance např. zpětně za uplynulé pracovní období. V takovém případě je tisk dostupný v kartě příslušného zaměstnance jako podvolba rozbalovacího tlačítka Tiskové výstupy zaměstnance.

Výplatnice (malá, velká nebo sumář za období) bude vytištěna na samostatné stránce a bude obsahovat pouze jednu výplatnici, tedy data právě zobrazeného zaměstnance ve zvoleném pracovním období, v případě sumáře data ve zvoleném období OD-DO).

Příbuzná témata: