Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnáním malého rozsahu (dále jen MR) je zaměstnání, jehož sjednaná částka příjmu je nižší než limit pro MR nebo není sjednána vůbec. Pokud není částka příjmu se zaměstnancem předem sjednána, bude nemocensky pojištěn pouze v měsících, ve kterých jeho příjem dosáhne alespoň limitu pro MR.

Pokud má zaměstnanec více dohod o pracovní činnosti, které mají stejnou náplň a výdělek z těchto dohod v součtu přesahuje limit pro zaměstnaní MR, potom to pro účel zdravotního pojištění není zaměstnání MR.

Nastavení příznaku zaměstnání malého rozsahu

Příznak MR je nutné nastavit zvlášť pro sociální pojištění a zvlášť pro zdravotní pojištění.

Po zaškrtnutí zaškrtávacího pole MR u Charakteristiky SP se označí jako malý rozsah i zaškrtávací pole u charakteristiky ZP a zároveň se nastaví tato charakteristika na hodnotu Rozhodnout dle limitu.
Pokud změníte charakteristiku ZP na jinou hodnotu zaškrtnutí MR se zruší.

Po zaškrtnutí zaškrtávacího pole MR se charakteristika (ZP,SP) chová k příslušnému pojištění tak, že je akceptován odvod pojištění až při dosažení limitu pro zaměstnání malého rozsahu.
Lze tak nastavit malý rozsah jen u sociálního pojištění. Ve většině případů platí, že pokud je zaměstnání MR pro sociální pojištění je zároveň i pro zdravotní pojištění.

Příbuzná témata: