Zaměstnanec

Zaměstnancem je libovolná Osoba evidovaná v Kaskádě, nad níž byla provedena činnost Změnit osobu na zaměstnance a přitom došlo k zadání základních informací nutných pro práci se zaměstnancem.

Pro zaměstnance lze následně definovat libovolný počet Pracovních poměrů, přitom teprve pracovní poměr zasahující svojí platností do příslušného mzdového období je tím, co zakládá důvod pro zařazení zaměstnance do zpracování mezd v tomto období. Jinými slovy, pokud u zaměstnance není zadán žádný pracovní poměr, pak figuruje v seznamu zaměstnanců, ale nebude se pro něj v žádném případě vytvářet výčetka v datech období.

Příbuzná témata: