Výstupy note_blue.jpg(995 b)

Tento rámec je součástí modulu Mzdy a zobrazuje se v hlavní pracovní ploše, pokud uživatel ve stromě složek zvolí uzel Mzdy / Výstupy.

Mzdová agenda obsahuje tiskové výstupy jak zákonem definované (např. přehled pro zdravotní pojišťovnu, ...), tak přehledné výstupy (měsíční nebo rekapitulace za určité období) pouze pro vlastní potřeby (např. rekapitulace výplat za celou firmu, ...) nebo výstupy určené pro zaměstnance (např. malá či velká výplatnice, ...).

Zákonné výstupy jsou uzpůsobeny tak, že po jejich vytištění se mohou předat ihned na příslušný úřad.

Karty

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: