Odběrní místa

Tento panel poskytuje uživatelské rozhraní pro veškeré činnosti uživatelů, kteří řeší problematiku pravidelných odběrů, měření, evidence a fakturace energií či jiných "fluidních" produktů (kapaliny, plyny,....), popsanou ve funkčním celku Odběrní místa - prodej dle měřených odběrů.

Kde je panel k dispozici

Panel je k dispozici v jediném místě a to v modulu Dlouhodobý majetek, přístup k němu poskytuje jeden z uzlů stromu v navigačním prostoru v levé části okna.

Za jakých podmínek je panel k dispozici

Panel je k dispozici (resp uzel "Odběrní místa" se zobrazí ve stromě složek), pokud servisní technici systému Kaskáda aktivovali "na zakázku" celou funkčnost odběrních míst tím, že v globální konfigurační tabulce zadali klíč OBPR / OM_ID_ROOT.

Jinými slovy - funkčnost nelze zapnout nějakým jednoduchým uživatelským kliknutím, neboť pro řádnou implementaci je nutno provést řadu činností, které jsou mimo možnosti běžných uživatelů systému.

Hlavní části - karty

Příbuzná témata: