Karta Distribuční seznamy note_blue.jpg(995 b)

Smysl karty

Karta slouží ke správě Distribučních seznamů, tj. k zakládání nových a mazání nepotřebných, zařazování a vyřazování Uživatelů do/z distribučního seznamu.

Kde je k dispozici

Tato karta je k dispozici v Konfiguraci uživatelů a skupin.

Za jakých podmínek je k dispozici

Přístup do této karty má pouze administrátor uživatelů a skupin.

Hlavní části

Příbuzná témata: