Karta Skupiny uživatelů

Smysl karty

Tato karta zobrazuje seznam Skupin uživatelů a slouží k jejich správě, tj. k zakládání nových, mazání nepotřebných a zařazování a vyřazování Uživatelů do a ze skupin a pro obsazování uživatelů do příslušných rolí v rámci těchto skupin.

Kde je k dispozici

Do této konfigurace se dostanete z hlavního menu pomocí příkazů Konfigurace / Konfigurace uživatelů a skupin.

Za jakých podmínek je k dispozici

Přístup do této karty má pouze administrátor uživatelů a skupin a vrcholový administrátor.

Hlavní části

Příbuzná témata: