Dialog Nastavení aplikace spouštěné po exportu note_blue.jpg(995 b)

Smysl dialogu

Slouží k nastavení výchozího jména a cesty pro uložení externího dokumentu a k nastavení aplikace (včetně parametrů), která má být spuštěna po provedení určitého konkrétního druhu exportu.

Občas může vzniknout potřeba

Pro tyto účely slouží tento dialog, který lze vyvolat před provedením každého exportu.
Toto nastavení

Kde je k dispozici

Dialog lze otevřít dvěma způsoby.

Nastavení pro konkrétní stanici nebo všechny stanice

Před samotným zobrazením tohoto dialogu "Nastavení aplikace spuštěné po exportu" se zobrazí malý dialog s volbou činnosti pro daný druh exportu.

Možné volby jsou

V případě, že není vyplněno globální nastavení ani nastavení pro vlastní stanici, program nabídne pro uložení souboru vždy poslední použitou cestu a neotevře žádnou externí aplikaci.

Hlavní části

Příbuzná témata: